İletişim

Adres: Kemal Paşa Mah. 7.Cadde 94.Sokak Serdivan / Sakarya
Telefon: 0(264) 229 31 88
Fax: (0264) 229 04 50
E-mail : sakarya.adsh@saglik.gov.tr
E-mail : sakaryaadsm@gmail.com